Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

26/03/2024 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Արևիկ Հովհաննեսի Առաքելյան

Հաշվապահական հաշվառման և ‎ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժին

Բաժնի պետ (ծածկագիր՝

22-3-26.1-Ղ4-2)

երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման N 116-Ա, 18.04.2023թ.

Երեխայի խնամքի արձակուրդ (18.04.2023թ. -04.01.2026թ.)