Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

01/04/2024 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Քարտուղարության արտաքին կապերի և ինֆորմատիկայի բաժնի պետի (ծածկագիրը` 22-3-26.2-ղ4-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2024 թվականի ապրիլի 1-ին՝ ժամը 11:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը քաղաքացիները չեն հաղթահարել